สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา

MAEPHUHOROB WITTAYA SCHOOLประกาศรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท/ รับเงินปัจจัยยากจน สพฐ / รับเงินค่าอาหารกลางวัน 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-09-09

         
 
                      โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ขอประกาศรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท รับเงินปัจจัยยากจน สพฐ. รับเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองสามารถรับเงินได้ที่โรงเรียน ในวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.00 - 15. 00 น 

โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา